Boil Sort Serv Srl

Viziunea

BOIL SORT SRL intentioneaza sa devina una din principalele firme de pe piata de sortare a deseurilor nepericuloase prin promovarea unor standarde profesionale ridicate si prin furnizarea unor produse si servicii de calitate, axate pe inovare. Societatea dorese sa isi mentina excelenta in segmentul de piata colectare deseuri, fiind constienti ca activitatile noastre influenteaza pozitiv un numar mare de persoane, precum si mediul.

Misiunea

BOIL SORT SRL doreste sa contribuie activ la crearea conditiilor pentru dezvoltarea durabila a generatiilor ce vor veni prin conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator si a sanatatii umane si pentru utilizarea rationala a resurselor naturale (lemnul).  

Din acest obiectiv general deriva obiectivele specifice, pe termen mediu si scurt ale firmei, si anume:

 • Dezvoltarea unui serviciu nou in urmatorii 2 ani, in vederea acoperirii unei game mai largi de clienti;
 • Optimizarea fluxului tehnologic si imbunatatirea serviciilor furnizate de societatea BOIL SORT SRL prin achizitionarea de utilaje;
 • Dimensionarea optima a personalului angajat pentru a raspunde prompt solicitarilor si expectantelor clientilor si cresterea productivitatii muncii prin angajarea de noi persoane;
 • Atragerea si fidelizarea unor noi clienti, ceea ce presupune cresterea veniturilor, a cifrei de afaceri dupa implementarea investitiei, in minim 2 ani;
 • Dezvoltarea potentialului economic al regiunii in urma dezvoltarii activitatii si cresterea taxelor platite catre bugetul local, care va ajuta orasul Slobozia in investitiile dorite;
 • Abordarea, dezvoltarea si valorificarea complexa a resurselor umane de care dispune, pe baza unei viziuni manageriale si economice dinamice, implementata in mod profesionist.
 • Investitia propusa prin prezentul proiect vizeaza domeniul de activitate “recuperarea materialelor reciclabile”, aferent codului CAEN 3832. Acest domeniu de activitate se regaseste in Anexa 4 prezentei metodologii pentru accesarea finanțării. 
 • Societatea urmareste indeaproape legea 211/15.11.2011 in ceea ce priveste gestionarea deseurilor, care trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in special:
 1. Fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol , fauna sau flora
 2. Fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor
 3. Fara a afecta negativ peisajul sau zonele  de interes special

Investiții de 210.216 lei prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  Axa Prioritară 3: „ Locuri de munca pentru toți” Obiectivul specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; Titlul proiectului: „Dezvoltare Antreprenoriala Durabila in Regiunea Sud Muntenia” Contract: POCU/82/3/7/105801

Contact Paliga Bucur Ioan