INVESTIȚII DIN FONDURI NERAMBURSABILE

BOIL RECYCLING SRL, și-a dezvoltat activitatea prin achiziționarea de echipamente noi în cadrul proiectului „Dezvoltarea activității societății BOIL RECYCLING prin achiziționarea de echipamente pentru colectarea deșeurilor nepericuloase” ,cod MySMIS 108289, în baza contractului de finanțare nr. 885/26.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri; Apelul de proiecte 2.1.A/2016.

Perioada de implementare: 01.11.2016 – 31.01.2019, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare.

Obiectivul general urmărit de proiect a fost dezvoltarea și modernizarea activității S.C. BOIL RECYCLING S.R.L., precum și creșterea productivității acesteia, în contextul creșterii concurenței firmelor care activează pe aceeași piață și consolidarea poziției firmei pe piață, pentru a putea face față cu succes presiunilor competiției regionale și naționale din domeniul său de activitate, punând pe primul plan obținerea de satisfacții de către salariați, dezvoltarea spiritului de echipă, realizarea de performanțe economice durabile și protejarea mediului înconjurător.

S-a reușit achiziționarea a unui număr de 8 containere abroll de 36 mc de colectare deseuri nepericuloase, 3 prescontainere de 20 mc, un cântar, o rampă pentru persoae defavorizate, un container birou, un sistem fotovoltaic și a un sistem de iluminat pe sistem LED, care a dus la diversificarea serviciilor furnizate de societatea BOIL RECYCLING SRL într-un nou punct de lucru.; 2. Atragerea și fidelizarea unor noi clienți prin promovarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 583.154,74 lei, din care valoarea totală eligibilă 472.720,00 lei, contribuția FEDR fiind de 321.449,60 lei.

Date de contact: Strada Burniței nr.2, sector 3, București
Reprezentant legal: Bucur Paliga, e-mail: boil.reciclare@gmail.com sau la telefon: 0761684835

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tau!
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României